12. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica z 12. pracovného stretnutia členov/členiek Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 22.11.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Prof. PhDr. Bohušová, PhD., Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Mgr. Lauková, PhD., Mgr. Reichwalderová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., študenti/študentky Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Komunitné tlmočenie – Community interpreting – Prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica) Diskusia K bodu 1:…

6. decembra 2018
Read More >>

11. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica z 11. pracovného stretnutia členov/členiek Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 19.11.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Prof. Mgr. Krško, PhD., Mgr. Lauková, PhD., PhDr. Molnárová, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., študenti/študentky   Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Výskum jazykovej krajiny a jeho význam pre toponomastiku na príklade českého pohraničia – Mgr. Tereza Klemensová (Katedra českého jazyka FF,…

6. decembra 2018
Read More >>

10. pracovné stretnutie CLLP

20180517_162736
17. mája 2018

Zápisnica z 10. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 17.05.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Bohušová, doc. Gašová, dr. Lauková, dr. Pišl, dr. Račáková, dr. Štefaňáková 10. pracovné stretnutie CLLP sa uskutočnilo v kooperácii s cyklom prednášok „Ideál a realita“.   Program pracovného stretnutia: Prezentácia projektovej činnosti k téme: Nahrávky pro výuku tlumočení – aktuální metody a…

Read More >>

8. pracovné stretnutie CLLP

IMG_8190
21. februára 2018

Zápisnica z 8. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 22.2.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Dobrík, doc. Gašová, doc. Jančovič, prof. Krško, dr. Molnárová, dr. Rožai, prof. Schulze, dr. Štefaňáková, dr. Urbancová, dr. Zemaníková 1. Prezentácia témy: Tabu v jazyku / Tabu in der Sprache (prof. Schulze) 2. Diskusia K bodu 1: V prvej časti stretnutia predstavil prof. dr….

Read More >>

5. pracovné stretnutie

5_PS_CLLP_11
10. mája 2017

Zápisnica z 5. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 9.5.2017, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: dr. Höhn, doc. Krško, dr. Jesenská, doc. Liashuk, dr.Tuhárska, dr. Urbancová Program pracovného stretnutia: Kognitívna sémantika v kontexte všeobecnej lingvistiky: možnosti sprístupnenia konceptuálneho priestoru na príklade nemeckej lexémy „Zeit“ – dr. Tuhárska Diskusia. K bodu 1: V prvej časti stretnutia predstavila dr. Tuhárska tému Kognitívna sémantika v kontexte…

Read More >>

Seminár k prekladateľským nástrojom: MemoQ

IMG_7607
1. decembra 2016

Dňa 2. decembra sa pod záštitou CLLP a v spolupráci s Referátom pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil seminár k prekladateľským nástrojom MemoQ. Seminár viedla p. Mgr. Marianna Bachledová. Pozvánka Materiál ku kurzu: Prezentácia 1 Prezentácia 2

Read More >>

4. pracovné stretnutie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
27. novembra 2016

Zápisnica z 4. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 9. 11. 2016, FF UMB v Banskej Bystrici

Read More >>

3. pracovné stretnutie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
27. novembra 2016

Zápisnica z 3. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 11. 10. 2016, FF UMB v Banskej Bystrici

Read More >>

2. pracovné stretnutie

CLLP_2_PS_2
27. novembra 2016

Zápisnica z 2. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 14. 6. 2016, FF UMB v Banskej Bystrici

Read More >>

1. pracovné stretnutie

IMG_20160413_133046007_HDR
27. novembra 2016

Zápisnica z 1. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 13. 4. 2016, FF UMB v Banskej Bystrici

Read More >>