16. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica zo 16. pracovného stretnutia Centra pre jazyk a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 06.11.2019, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., PhDr. Huťková, PhD., Mgr. Höhn, PhD., Ch. Schechirow, M. A,. študenti a študentky Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Írsko – nielen cez lingvistickú optiku – Prof.  PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica) Diskusia   K bodu 1:…

18. novembra 2019
Read More >>

15. pracovné stretnutie CLLP

 Zápisnica z 15. pracovného stretnutia Centra pre jazyk a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 05.11.2019, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Doc. PaedDr. Jesenská, PhD., Mgr. Kurhajcová, PhD, Mgr. Lauková PhD., PhDr. Molnárová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., Mgr. Urbancová, PhD., študenti a študentky. Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Konštruovanie jazykového obrazu premenovania ulice po Maxovi Brosem v slovenskom masmediálnom priestore – Doc. PaedDr….

18. novembra 2019
Read More >>

14. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica zo 14. pracovného stretnutia Centra pre jazyk a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 04.11.2019, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Mgr. Lauková PhD., PhDr. Molnárová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., študenti a študentky Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku z komparatívnej perspektívy –  Prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Katedra slovenského…

18. novembra 2019
Read More >>

13. pracovné stretnutie CLLP

 Zápisnica z 13. pracovného stretnutia Centra pre jazyk a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 12.03.2019, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Doc. PhDr. Ďuricová, PhD., Doc. Gašová, PhD., Doc. Jančovič, PhD. Mgr. Jurčáková, PhD., Mgr. Lauková PhD., PhDr. Molnárová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., Ch. Schechirow, M. A., Dr. Ilona Schulze Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Was will die…

18. novembra 2019
Read More >>