17. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica zo 17. pracovného stretnutia Centra pre jazyk a jazykovú prax/Center for Language and Language Practices – CLLP zo dňa 04. 05.2022, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Prof. Bohušová, Doc. A. Ďuricová, Dr. J. Lauková, Doc. I. Nagy, Dr. J. Štefaňáková, Doc. S. Tóth, Dr. N. Zemaníková, Prof. Golema, Doc. Jesenská, Dr. A. Kurhajcová, Mgr. M. Mikušková, študenti a študentky FF UMB   Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Jazyková krajina v pohybe…

10. mája 2022
Read More >>