12. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica z 12. pracovného stretnutia členov/členiek Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 22.11.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Prof. PhDr. Bohušová, PhD., Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Mgr. Lauková, PhD., Mgr. Reichwalderová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., študenti/študentky Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Komunitné tlmočenie – Community interpreting – Prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica) Diskusia K bodu 1:…

6. decembra 2018
Read More >>

11. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica z 11. pracovného stretnutia členov/členiek Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 19.11.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Prof. Mgr. Krško, PhD., Mgr. Lauková, PhD., PhDr. Molnárová, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., študenti/študentky   Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Výskum jazykovej krajiny a jeho význam pre toponomastiku na príklade českého pohraničia – Mgr. Tereza Klemensová (Katedra českého jazyka FF,…

6. decembra 2018
Read More >>