8. pracovné stretnutie CLLP

IMG_8190
21. februára 2018

Zápisnica z 8. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 22.2.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Dobrík, doc. Gašová, doc. Jančovič, prof. Krško, dr. Molnárová, dr. Rožai, prof. Schulze, dr. Štefaňáková, dr. Urbancová, dr. Zemaníková 1. Prezentácia témy: Tabu v jazyku / Tabu in der Sprache (prof. Schulze) 2. Diskusia K bodu 1: V prvej časti stretnutia predstavil prof. dr….

Read More >>