Seminár k prekladateľským nástrojom: MemoQ

IMG_7607
1. decembra 2016

Dňa 2. decembra sa pod záštitou CLLP a v spolupráci s Referátom pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil seminár k prekladateľským nástrojom MemoQ. Seminár viedla p. Mgr. Marianna Bachledová. Pozvánka Materiál ku kurzu: Prezentácia 1 Prezentácia 2

Read More >>