Členovia CLLP/Members

Aktuálni členovia CLLP

jpegPhoto_8864

Mgr. Bachledová, Marianna

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky

jpegPhoto_2663

doc. PaedDr. Dobrík, Zdenko, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky

jpegPhoto_2742

Mgr. Gálisová, Anna, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a komunikácie

jpegPhoto_2564

Mgr. Höhn, Eva, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra kultúrnych európskych štúdií

jpegPhoto_2329

doc. PhDr. Chovancová, Katarína, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky

jpegPhoto_2441

doc. PaedDr. Jesenská, Petra, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky

jpegPhoto_2672

Mgr. Klimová, Katarína, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky

jpegPhoto_2504

doc. PhDr. Křečková, Vlasta, CSc.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky

jpegPhoto_2440

doc. Mgr. Krško, Jaromír, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a komunikácie

jpegPhoto_2620

Mgr. Lauková, Jana, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky

jpegPhoto_2681

PhDr. Molnárová, Eva, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky

jpegPhoto_8770

PhDr. Pecníková, Jana, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra kultúrnych európskych štúdií

jpegPhoto_2618

Mgr. Račáková, Anita, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra slovanských jazykov

foto_RbCh

M.A. Rosenbaum, Christoph

Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Katedra odbornej jazykovej komunikácie

jpegPhoto_2371

Prof. Dr. phil. habil. Schulze, Wolfgang

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky

jpegPhoto_2906

Mgr. Slatinská, Anna, PhD. 

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky

jpegPhoto_2565

Mgr. Štefaňáková, Jana, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky

jpegPhoto_2336

Mgr. Gašová, Zuzana, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky

jpegPhoto_2372

PhDr. Zemaníková, Nadežda, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky

 

Ak sa stať členom CLLP?

V prípade záujmu o členstvo v CLLP vyplňte a odošlite členskú prihlášku.