14. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica

zo 14. pracovného stretnutia

Centra pre jazyk a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP

zo dňa 04.11.2019, FF UMB v Banskej Bystrici

Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Mgr. Lauková PhD., PhDr. Molnárová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., študenti a študentky

Program pracovného stretnutia:

  1. Prezentácia témy: Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku z komparatívnej perspektívy –  Prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB, Banská Bystrica)
  1. Diskusia

K bodu 1:

Prednášajúci predstavil tému Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry             jazykovej  krajiny na Slovensku z komparatívnej perspektívy. V prvej časti prednášky sa Jaromír Krško zameral na vymedzenie cieľov a ďalšiu rámcovú charakteristiku rovnomenného projektu (APVV-18-0115, vedúci projektu: Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulze KGE FF UMB). Následne venoval pozornosť ideovým zdrojom a vývinu „linguistic landscape“ a niektorým pozoruhodným zahraničným aj slovenským bádateľom, ktorí sa zaoberajú jazykovou krajinou. V druhej časti prednášky predstavil postupy v rámci svojho terénneho a archívneho výskumu v Banskej Bystrici, ktorý je súčasťou rovnomenného projektu.

K bodu 2:

Po prednáške nasledovala diskusia. V diskusii upriamili prítomní pozornosť najmä na prístupy a postupy v rámci terénneho a archívneho výskumu v kontexte už spomenutého projektu.

 

 V Banskej Bystrici 09. 11. 2019                                     Vypracoval: Z. Dobrík, v. r.

 

14. pracovné stretnutie_2

14. pracovné stretnutie_5jpg 14. pracovné stretnutie_6jpg

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *