16. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica zo 16. pracovného stretnutia Centra pre jazyk a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 06.11.2019, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., PhDr. Huťková, PhD., Mgr. Höhn, PhD., Ch. Schechirow, M. A,. študenti a študentky Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Írsko – nielen cez lingvistickú optiku – Prof.  PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica) Diskusia   K bodu 1:…

18. novembra 2019
Read More >>

15. pracovné stretnutie CLLP

 Zápisnica z 15. pracovného stretnutia Centra pre jazyk a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 05.11.2019, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Doc. PaedDr. Jesenská, PhD., Mgr. Kurhajcová, PhD, Mgr. Lauková PhD., PhDr. Molnárová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., Mgr. Urbancová, PhD., študenti a študentky. Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Konštruovanie jazykového obrazu premenovania ulice po Maxovi Brosem v slovenskom masmediálnom priestore – Doc. PaedDr….

18. novembra 2019
Read More >>

14. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica zo 14. pracovného stretnutia Centra pre jazyk a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 04.11.2019, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Mgr. Lauková PhD., PhDr. Molnárová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., študenti a študentky Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku z komparatívnej perspektívy –  Prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Katedra slovenského…

18. novembra 2019
Read More >>

13. pracovné stretnutie CLLP

 Zápisnica z 13. pracovného stretnutia Centra pre jazyk a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 12.03.2019, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Doc. PhDr. Ďuricová, PhD., Doc. Gašová, PhD., Doc. Jančovič, PhD. Mgr. Jurčáková, PhD., Mgr. Lauková PhD., PhDr. Molnárová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., Ch. Schechirow, M. A., Dr. Ilona Schulze Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Was will die…

18. novembra 2019
Read More >>

12. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica z 12. pracovného stretnutia členov/členiek Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 22.11.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Prof. PhDr. Bohušová, PhD., Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Mgr. Lauková, PhD., Mgr. Reichwalderová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., študenti/študentky Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Komunitné tlmočenie – Community interpreting – Prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica) Diskusia K bodu 1:…

6. decembra 2018
Read More >>

11. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica z 11. pracovného stretnutia členov/členiek Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 19.11.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Prof. Mgr. Krško, PhD., Mgr. Lauková, PhD., PhDr. Molnárová, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., študenti/študentky   Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Výskum jazykovej krajiny a jeho význam pre toponomastiku na príklade českého pohraničia – Mgr. Tereza Klemensová (Katedra českého jazyka FF,…

6. decembra 2018
Read More >>

10. pracovné stretnutie CLLP

20180517_162736
17. mája 2018

Zápisnica z 10. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 17.05.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Bohušová, doc. Gašová, dr. Lauková, dr. Pišl, dr. Račáková, dr. Štefaňáková 10. pracovné stretnutie CLLP sa uskutočnilo v kooperácii s cyklom prednášok „Ideál a realita“.   Program pracovného stretnutia: Prezentácia projektovej činnosti k téme: Nahrávky pro výuku tlumočení – aktuální metody a…

Read More >>

9. pracovné stretnutie CLLP

20180515_131450
15. mája 2018

Zápisnica z 9. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 15.05.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Bohušová, doc. Dobrík, doc. Gašová, prof. Golema, doc. Jančovič, doc. Jesenská, dr. Kurhajcová, dr. Lauková, dr. Molnárová, dr. Reichwalderová, dr. Urbancová, dr. Veselá,  dr. Zemaníková Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Jazykový obraz migrantov a utečencov v nemeckom sociokultúrnom prostredí – doc. Dobrík…

Read More >>

8. pracovné stretnutie CLLP

IMG_8190
21. februára 2018

Zápisnica z 8. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 22.2.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Dobrík, doc. Gašová, doc. Jančovič, prof. Krško, dr. Molnárová, dr. Rožai, prof. Schulze, dr. Štefaňáková, dr. Urbancová, dr. Zemaníková 1. Prezentácia témy: Tabu v jazyku / Tabu in der Sprache (prof. Schulze) 2. Diskusia K bodu 1: V prvej časti stretnutia predstavil prof. dr….

Read More >>

6. pracovné stretnutie

IMG_8114
24. októbra 2017

Zápisnica zo 6. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 24.10.2017, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Dobrík, dr. Gašová, dr. Huťková, doc. Chovancová, doc. Jesenská, dr. Štefaňáková, dr. Urbancová Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: S ohľadom na funkciu jazyka odráža generické maskulínum objektívnu realitu v súčasnom jazyku? Na príkladoch v slovenčine a angličtine. – doc. Jesenská Diskusia. K bodu…

Read More >>