16. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica

zo 16. pracovného stretnutia

Centra pre jazyk a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP

zo dňa 06.11.2019, FF UMB v Banskej Bystrici

Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., PhDr. Huťková, PhD., Mgr. Höhn, PhD., Ch. Schechirow, M. A,. študenti a študentky

Program pracovného stretnutia:

  1. Prezentácia témy: Írsko – nielen cez lingvistickú optiku Prof.  PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica)
  2. Diskusia

 

K bodu 1:

V prednáške na tému Írsko – nielen cez lingvistickú optiku sa Zuzana Bohušová zamerala na rámcový opis vybraných aspektov histórie, geografického a sociokultúrneho priestoru tejto krajiny. Vychádzala zo skúseností, ktoré získala počas opakovaných návštev niektorých írskych univerzít a miest. V jadre prednášky charakterizovala mentalitu tamojšieho študentstva a ostatných obyvateľov krajiny (aj v kontexte) niektorých stereotypov, ktoré sa o nich šíria vo väčšom či menšom rozsahu. Súčasťou jadra prednášky bola informácia o írskom jazyku, jeho histórii a mieste medzi ostatnými indoeurópskymi jazykmi ako aj o používaní írčiny v súčasnosti. Ako ukážky využila text známej piesne a niekoľko lexikálnych jednotiek. V závere prednášky predstavila možnosti budúcej spolupráce medzi univerzitou v Galway a FF UMB a taktiež motivovala študentov k návšteve tejto krajiny v rámci zmluvy Erasmus+ s univerzitou v Corku.

K bodu 2:

Po prednáške nasledovala diskusia prítomných. V diskusii upriamili účastníci podujatia pozornosť najmä na porovnanie univerzitnej prípravy germanistov v Írsku a na Slovensku a na to, do akej miery a akými spôsobmi vnímajú Íri našu krajinu a jej obyvateľov.

 V Banskej Bystrici 09. 11. 2019                                      Vypracoval: Z. Dobrík, v. r.

 

16. pracovné stretnutie_2

16. pracovné stretnutie_1

16.pracovné stretnutie_Z.B. 16.pracovné stretnutie_Z.B.2_jpg 16.pracovné stretnutie_Z.B.3_jpg

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *