• Seminár k prekladateľským nástrojom: MemoQ
  • 4. pracovné stretnutie
  • 3. pracovné stretnutie
  • 2. pracovné stretnutie
  • 1. pracovné stretnutie