• 10. pracovné stretnutie CLLP
  • 9. pracovné stretnutie CLLP
  • 8. pracovné stretnutie CLLP
  • 6. pracovné stretnutie
  • 5. pracovné stretnutie

12. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica z 12. pracovného stretnutia členov/členiek Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 22.11.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Prof. PhDr. Bohušová, PhD., Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Mgr. Lauková, PhD., Mgr. Reichwalderová, PhD., Mgr. Štefaňáková, PhD., študenti/študentky Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Komunitné tlmočenie – Community interpreting – Prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (Katedra germanistiky FF UMB, Banská Bystrica) Diskusia K bodu 1:…

Read More >>

11. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica z 11. pracovného stretnutia členov/členiek Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 19.11.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: Doc. PaedDr. Dobrík, PhD., Prof. Mgr. Krško, PhD., Mgr. Lauková, PhD., PhDr. Molnárová, PhD., PhDr. Zemaníková, PhD., študenti/študentky   Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Výskum jazykovej krajiny a jeho význam pre toponomastiku na príklade českého pohraničia – Mgr. Tereza Klemensová (Katedra českého jazyka FF,…

Read More >>
20180517_162736

10. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica z 10. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 17.05.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Bohušová, doc. Gašová, dr. Lauková, dr. Pišl, dr. Račáková, dr. Štefaňáková 10. pracovné stretnutie CLLP sa uskutočnilo v kooperácii s cyklom prednášok “Ideál a realita”.   Program pracovného stretnutia: Prezentácia projektovej činnosti k téme: Nahrávky pro výuku tlumočení – aktuální metody a…

Read More >>
20180515_131450

9. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica z 9. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 15.05.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Bohušová, doc. Dobrík, doc. Gašová, prof. Golema, doc. Jančovič, doc. Jesenská, dr. Kurhajcová, dr. Lauková, dr. Molnárová, dr. Reichwalderová, dr. Urbancová, dr. Veselá,  dr. Zemaníková Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: Jazykový obraz migrantov a utečencov v nemeckom sociokultúrnom prostredí – doc. Dobrík…

Read More >>
IMG_8190

8. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica z 8. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 22.2.2018, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Dobrík, doc. Gašová, doc. Jančovič, prof. Krško, dr. Molnárová, dr. Rožai, prof. Schulze, dr. Štefaňáková, dr. Urbancová, dr. Zemaníková 1. Prezentácia témy: Tabu v jazyku / Tabu in der Sprache (prof. Schulze) 2. Diskusia K bodu 1: V prvej časti stretnutia predstavil prof. dr….

Read More >>
IMG_8114

6. pracovné stretnutie

Zápisnica zo 6. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 24.10.2017, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Dobrík, dr. Gašová, dr. Huťková, doc. Chovancová, doc. Jesenská, dr. Štefaňáková, dr. Urbancová Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: S ohľadom na funkciu jazyka odráža generické maskulínum objektívnu realitu v súčasnom jazyku? Na príkladoch v slovenčine a angličtine. – doc. Jesenská Diskusia. K bodu…

Read More >>

7. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica zo 7. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 09.11.2017, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Dobrík, dr. Gašová, dr. Huťková, doc. Jesenská, dr. Jurčáková, doc. Krško, dr. Lauková, doc. Mešková, dr. Molnárová, prof. Schulze, dr. Štefaňáková, dr. Urbancová, dr. Zemaníková 1. Prezentácia témy: Linguistic Landscape / Jazyková krajina (prof. Schulze) 2. Diskusia   K bodu 1: V prvej časti…

Read More >>
5_PS_CLLP_11

5. pracovné stretnutie

Zápisnica z 5. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 9.5.2017, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: dr. Höhn, doc. Krško, dr. Jesenská, doc. Liashuk, dr.Tuhárska, dr. Urbancová Program pracovného stretnutia: Kognitívna sémantika v kontexte všeobecnej lingvistiky: možnosti sprístupnenia konceptuálneho priestoru na príklade nemeckej lexémy “Zeit” – dr. Tuhárska Diskusia. K bodu 1: V prvej časti stretnutia predstavila dr. Tuhárska tému Kognitívna sémantika v kontexte…

Read More >>