5. pracovné stretnutie

5_PS_CLLP_11
10. mája 2017

Zápisnica z 5. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 9.5.2017, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: dr. Höhn, doc. Krško, dr. Jesenská, doc. Liashuk, dr.Tuhárska, dr. Urbancová Program pracovného stretnutia: Kognitívna sémantika v kontexte všeobecnej lingvistiky: možnosti sprístupnenia konceptuálneho priestoru na príklade nemeckej lexémy „Zeit“ – dr. Tuhárska Diskusia. K bodu 1: V prvej časti stretnutia predstavila dr. Tuhárska tému Kognitívna sémantika v kontexte…

Read More >>