5. pracovné stretnutie

Zápisnica

z 5. pracovného stretnutia členov

Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP

zo dňa 9.5.2017, FF UMB v Banskej Bystrici

Prítomní: dr. Höhn, doc. Krško, dr. Jesenská, doc. Liashuk, dr.Tuhárska, dr. Urbancová

Program pracovného stretnutia:

  1. Kognitívna sémantika v kontexte všeobecnej lingvistiky: možnosti
    sprístupnenia konceptuálneho priestoru na príklade nemeckej lexémy
    „Zeit“ – dr. Tuhárska
  1. Diskusia.

K bodu 1:

V prvej časti stretnutia predstavila dr. Tuhárska tému Kognitívna sémantika v kontexte všeobecnej lingvistiky: Možnosti  sprístupnenia konceptuálneho priestoru na príklade nemeckej lexémy „Zeit“. Powerpointová prezentácia k téme je priložená.

K bodu 2:

Po prezentácii nasledovala diskusia prítomných k rozličným aspektom odprezentovaného.

 

V Banskej Bystrici, 10.5.2017

Vypracovala: Tuhárska

Materiál zo stretnutia nájdete TU

5_PS_CLLP_1

5_PS_CLLP_3

5_PS_CLLP_8

5_PS_CLLP_10

5_PS_CLLP_12

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *