3. pracovné stretnutie

Zápisnica

z 3. pracovného stretnutia členov

Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP

zo dňa 11. 10. 2016, FF UMB v Banskej Bystrici

Program pracovného stretnutia:

  1. Interkomprehenzia v cudzích jazykoch. Prezentácia výskumného zámeru. (K. Chovancová)
  2. Diskusia.

K bodu 1:

V prvej časti stretnutia predstavila doc. Chovancová tému interkomprehenzia v cudzích jazykoch, prostredníctvom prezentácie výskumného zámeru. Časť výskumného zámeru už bola zrealizovaná prostredníctvom dotazníkovej metódy. Cieľová skupina – slovenskí rodení hovoriaci učiaci sa francúzsky a príp. iný cudzí jazyk zodpovedali otázky, resp. plnili úlohy spojené s východiskovými textami v troch cudzích jazykoch. Doc. Chovancová oboznámila prítomných s postupom tvorby a zámerom jednotlivých otázok a úloh v dotazníku ako aj so získanými štatistickými údajmi a ich interpretáciou.

K bodu 2:

Po prezentácii doc. Chovancovej nasledovala diskusia prítomných k rozličným aspektom odprezentovaného. V popredí stál najmä metodický aspekt a bola načrtnutá možnosť spolupráce s inými katedrami.

Najbližšie pracovné stretnutie členov CLLP je naplánované na november 2016.

 

V Banskej Bystrici, 25.10.2016

Vypracovala: Tuhárska

Materiál z 3. stretnutia na stiahnutie TU.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *