4. pracovné stretnutie

Zápisnica

z 4. pracovného stretnutia členov

Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP

zo dňa 9. 11. 2016, FF UMB v Banskej Bystrici

Prítomní: dr. Höhn, doc. Jančovič, dr. Jurčáková, doc. Liashuk, prof. Schulze, dr. Štefaňáková, dr.Tuhárska, dr. Zemaníková

Program pracovného stretnutia:

  1. Vplyv žánrov na používanie jazyka: Modely text-svet žánru ľudovej rozprávky (Genre-controlled linguistic practices Text world models of folktales) – prof. Schulze
  1. Diskusia.

K bodu 1:

V prvej časti stretnutia predstavil prof. Schulze tému Vplyv žánrov na používanie jazyka: Modely text-svet žánru ľudovej rozprávky (Genre-controlled linguistic practices Text world models of folktales). Powerpointová prezentácia k téme je priložená.

K bodu 2:

Po prezentácii nasledovala diskusia prítomných k rozličným aspektom odprezentovaného. Týkala sa napríklad možností aplikácie predstaveného postupu na iné typy žánrov (napr. rozsiahlejšie epické texty). Prediskutované boli aj rôzne otázky týkajúce sa žánru ľudovej rozprávky – ako napr. možnosti identifikácie žánru ľudovej rozprávky, resp. jej odlíšenia od autorských rozprávok a pod.

 

V Banskej Bystrici, 23.11.2016

Vypracovala: Tuhárska

Materiál zo 4. stretnutia na stiahnutie TU.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *