1. pracovné stretnutie

Zápisnica

z 1. pracovného stretnutia členov

Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP

zo dňa 13. 4. 2016, FF UMB v Banskej Bystrici

prítomní: dr. Höhn, doc. Krško, doc. Křečková, dr. Lauková, M.A. Rosenbaum, Mgr. Rožai, dr. Tuhárska, dr. Zemaníková

Program pracovného stretnutia:

  1. Úvod k rámcovaniu výskumných perspektív: od osobného k tímovému (doc. Jaromír Krško, PhD.).
  2. Identifikácia osobných výskumných priorít členov a členiek tímu CLLP (diskusia).

K bodu 1:

V prvej časti stretnutia predstavil doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. genézu a smerovanie vlastných výskumných ťažísk prostredníctvom prezentácie s názvom „Životné“ výskumné oblasti – od osobného k tímovému a zároveň načrtol možnosti prepojenia vlastnej skúmanej problematiky (vlastné mená, proces pomenovávania) s inými smerovaniami (napr. komunikácia, pragmatika, sociolingvistika).

K bodu 2:

Po prezentácii doc. Mgr. Jaromíra Krška, PhD. nasledovala diskusia prítomných k rozličným aspektom odprezentovaného.

Po diskusii každý z prítomných v krátkosti charakterizoval ťažiská svojho profesijného nasmerovania.

Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD. podala krátku informáciu o aktuálnom zámere vyhotovenia webovej stránky CLLP. O finančné prostriedky potrebné na vyhotovenie požiadalo CLLP fakultu v rámci projektov PVČ. V prípade schválenia finančného zdroja budú podniknuté ďalšie kroky.

Najbližšie pracovné stretnutie členov CLLP je naplánované na jún 2016.

V Banskej Bystrici, 14.4.2016

Vypracovala: Tuhárska

Materiál z prvého stretnutia na stiahnutíe TU.

IMG_20160413_133015866_HDR

IMG_20160413_133018459_HDR

IMG_20160413_133039433_HDR

IMG_20160413_133046007_HDR

IMG_20160413_133101981

IMG_20160413_133124579

IMG_20160413_133146638_HDR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *