6. pracovné stretnutie

IMG_8114
24. októbra 2017

Zápisnica zo 6. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 24.10.2017, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Dobrík, dr. Gašová, dr. Huťková, doc. Chovancová, doc. Jesenská, dr. Štefaňáková, dr. Urbancová Program pracovného stretnutia: Prezentácia témy: S ohľadom na funkciu jazyka odráža generické maskulínum objektívnu realitu v súčasnom jazyku? Na príkladoch v slovenčine a angličtine. – doc. Jesenská Diskusia. K bodu…

Read More >>

7. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica zo 7. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 09.11.2017, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: doc. Dobrík, dr. Gašová, dr. Huťková, doc. Jesenská, dr. Jurčáková, doc. Krško, dr. Lauková, doc. Mešková, dr. Molnárová, prof. Schulze, dr. Štefaňáková, dr. Urbancová, dr. Zemaníková 1. Prezentácia témy: Linguistic Landscape / Jazyková krajina (prof. Schulze) 2. Diskusia   K bodu 1: V prvej časti…

23. októbra 2017
Read More >>

5. pracovné stretnutie

5_PS_CLLP_11
10. mája 2017

Zápisnica z 5. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 9.5.2017, FF UMB v Banskej Bystrici Prítomní: dr. Höhn, doc. Krško, dr. Jesenská, doc. Liashuk, dr.Tuhárska, dr. Urbancová Program pracovného stretnutia: Kognitívna sémantika v kontexte všeobecnej lingvistiky: možnosti sprístupnenia konceptuálneho priestoru na príklade nemeckej lexémy „Zeit“ – dr. Tuhárska Diskusia. K bodu 1: V prvej časti stretnutia predstavila dr. Tuhárska tému Kognitívna sémantika v kontexte…

Read More >>

Seminár k prekladateľským nástrojom: MemoQ

IMG_7607
1. decembra 2016

Dňa 2. decembra sa pod záštitou CLLP a v spolupráci s Referátom pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil seminár k prekladateľským nástrojom MemoQ. Seminár viedla p. Mgr. Marianna Bachledová. Pozvánka Materiál ku kurzu: Prezentácia 1 Prezentácia 2

Read More >>

4. pracovné stretnutie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
27. novembra 2016

Zápisnica z 4. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 9. 11. 2016, FF UMB v Banskej Bystrici

Read More >>

3. pracovné stretnutie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
27. novembra 2016

Zápisnica z 3. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 11. 10. 2016, FF UMB v Banskej Bystrici

Read More >>

2. pracovné stretnutie

CLLP_2_PS_2
27. novembra 2016

Zápisnica z 2. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 14. 6. 2016, FF UMB v Banskej Bystrici

Read More >>

1. pracovné stretnutie

IMG_20160413_133046007_HDR
27. novembra 2016

Zápisnica z 1. pracovného stretnutia členov Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP zo dňa 13. 4. 2016, FF UMB v Banskej Bystrici

Read More >>