7. pracovné stretnutie CLLP

Zápisnica

zo 7. pracovného stretnutia členov

Centra pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices) – CLLP

zo dňa 09.11.2017, FF UMB v Banskej Bystrici

Prítomní: doc. Dobrík, dr. Gašová, dr. Huťková, doc. Jesenská, dr. Jurčáková, doc. Krško, dr. Lauková, doc. Mešková, dr. Molnárová, prof. Schulze, dr. Štefaňáková, dr. Urbancová, dr. Zemaníková

1. Prezentácia témy: Linguistic Landscape / Jazyková krajina (prof. Schulze)
2. Diskusia

 

K bodu 1:

V prvej časti stretnutia predstavil prof. dr. Schulze tému Jazyková krajina.

K bodu 2:

Po prezentácii nasledovala diskusia prítomných k rozličným aspektom odprezentovaného.

Sprostredkovaná téma mala slúžiť ako východisko pre diskusiu a prípadné sformovanie projektového tímu, ktorý by sa v rámci riešenia projektovej úlohy s ťažiskovou tematikou Linguistic Landscape (jazyková krajina) uchádzal o finančnú podporu prostredníctvom APVV (zverejnená výzva VV 2017).

V Banskej Bystrici, 10.11.2017

Vypracovala: Gašová

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *